Dlaczego właśnie rozwód?

Dariusz Szczecina        27 września 2016        Komentarze (0)

Odpowiem od razu.

Ponieważ jeżeli naprawdę myślisz o zakończeniu swojego małżeństwa to rozwód jest jedyną drogą. Tylko w przypadku rozwodu to Ty decydujesz o tym czy twoje małżeństwo ustanie.

Oczywiście kodeks rodzinny i opiekuńczy zna jeszcze inne sposoby ustania małżeństwa.

Pierwszym i najbardziej oczywistym powodem ustania małżeństwa jest śmierć małżonka.

Drugim jest ustanie małżeństwa wskutek uznania jednego z małżonków za zmarłego (o takim sposobie ustania małżeństwa mówi nam kodeks rodzinny i opiekuńczy w jego art. 55).

Dodatkowo małżeństwo może zostać także unieważnione. Unieważnienie małżeństwa nie jest jednak sposobem jego zakończenia sensu stricte. Unieważnienie małżeństwa ma bowiem na celu stwierdzenie, że tak naprawdę to małżeństwo nigdy nie zostało zawarte, w sposób ważny. Unieważnienie małżeństwa to jednak temat na odrębne wpisy. Standardowa sprawa o rozwód ma na celu rozwiązanie małżeństwa zawartego w sposób ważny. Standardowa sprawa o rozwód dotyczy małżeństwa, które istnieje.

Podsumowując, małżeństwo może ustać wskutek:

  1. Rozwodu.
  2. Śmierci małżonka.
  3. Uznania małżonka za zmarłego.
  4. Unieważnienia małżeństwa.

Katalog przyczyn ustania małżeństwa jest zamknięty. Nie mam innych dróg do zakończenia małżeństwa (pamiętamy tu o odrębności unieważnienia małżeństwa).

Jak zatem widzisz jedyną drogą do rozwiązania małżeństwa, która daje Tobie prawo decydowania co do tego czy i kiedy zakończysz twoje małżeństwo, jest właśnie rozwód. Na inne nie masz wpływu (choć oczywiście w praktyce nikt za Ciebie nie wniesie o unieważnienie małżeństwa lub nie złoży wniosku o uznanie twojego męża lub żony za zmarłego).

Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku rozwodu sama chęć rozwiązania małżeństwa może nie wystarczyć. Złożysz pozew, ale to czy rozwód zostanie orzeczony zależy od Sądu. To Sąd rozwiązuje małżeństwo, ale jedynie wtedy jeżeli uzna, że spełnione są wszystkie przesłanki (zarówno te pozytywne jak i te negatywne – o tym później) do orzeczenia rozwodu.

Ktoś spyta „a co z separacją”? Już odpowiadam.

Separacja jedynie separuje małżonków. Ale pomimo orzeczenia separacji nadal pozostajecie małżeństwem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Szczecina Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Szczecina z siedzibą w Tychach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@szczecina-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: